School
 
 Visie
 
 Organisatie
 
Team
 
 Schooltijden, Vakanties
 
 Dagindeling
 
 Actueel
 
 Twitter, Facebook
 
  
 
 

Het team bestaat op dit moment uit:

• Els Vonk, directeur

• John Kuys, stamgroepleerkracht bovenbouw en waarnemend directeur.

* Erika Blankendaal, stamgroepleerkracht onderbouw

• Heleen Iordens, stamgroepleerkracht midden/bovenbouw

• Mariëlle de Winter, stamgroepleerkracht midden/bovenbouw en dyslexiespecialist

* Ylona van der Stel, stamgroepleerkracht middenbouw

• Maudi van Schagen, stamgroepleerkracht onderbouw

 

• Inge Andersson, interne begeleider

 

* Mylene van der Kleij, onderwijsassistent

• Petra Glorie, administratief medewerkster

* Hans de Goede, vrijwilliger

 

We werken in vier stamgroepen; een stamgroep onderbouw, een stamgroep middenbouw, een stamgroep midden/bovenbouw en een stamgroep bovenbouw.


Alle bevoegde leerkrachten zijn geschoold in de pijlers NLP, Systemisch Werken en Oplossingsgericht Werken of in opleiding daarvoor.
Verder zijn er door de week diverse vaste medewerkers. Bovendien zullen veel mensen dit jaar hun expertise uitdragen in de workshops die zij gaan geven. Een heel aantal vrijwilligers is op deze manier nauw betrokken bij de school.

 

 

naar homepagezoekennaar homepage