Nieuwtjes uit de leerlingenraad

Vrijdag 19 juni was de laatste vergadering van de leerlingenraad. We hebben teruggekeken op wat er gelukt is. De kippen en konijnen zijn er nu en er komt in het eerste weekend van de zomervakantie een mooi hok voor ze in de ren. We hebben nagedacht over het plein en hoe dat beter kan. En de kinderen hebben aangegeven meer te willen leren door te bewegen. Dus gaan de leerkrachten daar volgend jaar een workshop over krijgen. Kortom er is, ondanks Corona, veel gelukt. Daarna mocht ieder kind een edelsteentje uitkiezen als bedankje. Later hebben een aantal opgezocht wat de stenen voor je kunnen betekenen of welke eigenschappen aan de stenen worden toegeschreven. Tot slot heb ik de kinderen gevraagd, wat we uit de lock down mogen behouden en wat ze fijn vonden. Er werd de digitale weektaak benoemd en het videobellen. En Finn zei: in contact blijven met anderen, ook als het dititaal moet of met 1,5m afstand. Wat een mooie feedback! Ik ben supertrots op onze kanjers. Dank jullie wel allemaal!

leerlingenraad leerlingenraad