Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang rond 8 juli uitbetaald

Ouders krijgen de vergoeding van de eigen bijdrage tijdens de sluiting in de coronacrisis rond 8 juli op hun bankrekening gestort. Je hoeft hiervoor niets te doen. De SVB gebruikt voor de uitbetaling de gegevens die reeds bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen. Zie voor meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat, en over waar je terecht kunt met verdere vragen: www.svb.nl/opvang (http://www.svb.nl/opvang).

Ouders ouders die de kinderopvang door bleven betalen gedurende de sluitingsperiode, krijgen de vergoeding vanzelf via de Sociale Verzekeringsbank terug. Tussen 20 juni en 1 juli krijgen ouders een bericht waarin staat hoeveel vergoeding zij krijgen. 

Om de vergoeding zo snel mogelijk uit te betalen, is gekozen voor een eenvoudige regeling op basis van beschikbare gegevens bij de Belastingdienst, zonder dat ouders formulieren hoeven in te vullen.

Om rond 8 juli tot betaling over te kunnen gaan is gekozen voor de peildatum 6 april. Ouders krijgen de vergoeding op basis van de gegevens die op dat moment bekend zijn bij de Belastingdienst, zoals het aantal kinderen, het aantal opvanguren en het verzamelinkomen.

De Belastingdienst geeft dit door aan de Sociale Verzekeringsbank en die keert vervolgens het bedrag rond 8 juli rechtstreeks aan de ouders uit.

geld geld