Start nieuwe schooljaar en de coronaregels

De scholen starten weer op 17 augustus. Helaas zijn we de coronacrisis nog niet te boven en zullen we met elkaar de volgende richtlijnen hanteren. 

 

De belangrijkste richtlijn is en blijft: volwassenen houden 1,5 meter afstand tot anderen.

Regelmatig handen wassen met water een zeep. 

Niezen in je elleboog.

Bij klachten als neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts of benauwdheid blijven volwassenen én kinderen thuis en laten volwassenen zich testen door de GGD. Bel hiervoor 0800-1202 voor een afspraak om je te laten testen. Het nummer is 7 dagen per week bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur. De GGD geeft dan verdere instructies.

Bij klachten bij kinderen van 0 tot 6 jaar, hanteren we deze beslisboom  (https://www.boink.info/nieuws/nieuwe-versie-beslisboom-neusverkouden-kind). 

 

Ouders/volwassenen in het kindcentrum

Ouders/verzorgers en andere volwassenen zijn in principe weer welkom in het kindcentrum. We vragen ouders/verzorgers de kinderen bij het halen en brengen van de kinderen buiten te blijven. Deze momenten zijn meestal zo druk dat er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. 

Volwassenen die onze locatie bezoeken beantwoorden vooraf een aantal triagevragen (https://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers). De persoonlijke gegevens van de bezoekers worden geregistreerd voor het geval er een coronabesmetting in de locatie wordt geconstateerd. De gegevens worden voor geen ander doeleinde gebruikt. 

Ouders die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rode risicokleur, hebben het dringende verzoek gekregen om bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan. De quarantaineregels gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar die klachtenvrij zijn. Ouders mogen in deze periode dus ook niet de kinderen zelf halen en brengen. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

Quarantaine na een vakantie in oranje of rode landen is geen geldige reden voor verzuim van leerlingen. Wij zullen in dat geval de leerplichtambtenaar moeten inschakelen.  

Alle kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar zijn leerplichtig en komen gewoon naar school om onderwijs te volgen. Kinderen die niet naar school komen zijn wij verplicht te melden bij de leerplichtambtenaar. 

 

Traktaties

We adviseren voorlopig voorverpakte traktaties te trakteren.

 

Gymmen

Alle binnen- en buitensporten zijn weer mogelijk. Eerder was al bekend geworden dat bewegingsonderwijs kan worden gegeven zonder de 1,5 meter afstand, zowel buiten als binnen.

corona virus corona virus