Corona in ons onderwijs en onze opvang in schooljaar 2020-2021

2020-2021 wordt een hybride schooljaar

De huidige ontwikkelingen rondom corona zetten ons aan tot denken hoe wij het onderwijs en opvang de komende periode kunnen organiseren. Wij nemen je graag mee in ons denkproces en de overwegingen die we maken.  

In het nieuwsbericht van vorige week (https://www.blosse.nl/nw-25185-7-3801460/nieuws/het_coronavirus_houdt_ons_nog_steeds_in_zijn_greep.html) hebben we je al deelgenoot gemaakt van de uitdagingen waar we mee worstelen. Leerkrachten of pedagogisch medewerkers die klachten hebben, waardoor ze niet voor de klas of op de groep mogen en getest moeten worden. Op dit moment lopen de wachttijden voor een test op. Een leerkracht en pedagogisch medewerker kan pas weer voor de klas of op de groep als er een negatieve uitslag van de test is binnengekomen. Dat is niet alleen bij ons aan de hand, dit speelt op alle scholen en kindcentra. Daardoor wordt de druk op de inzet van invalleerkrachten groot, zelfs te groot. Voor onze onderwijsafdeling achten we de kans dat we je in de komende periode moeten vragen je kind thuis te houden, omdat we geen leerkracht voor de groep hebben, groot. 

Het is heel goed mogelijk dat we in dit schooljaar het ‘traditionele’ onderwijs op school moeten combineren met thuisonderwijs omdat er teveel leerkrachten ziek zijn of in quarantaine zitten. Gelukkig hebben we in het voorjaar al veel ervaring opgedaan met het thuisonderwijs en de moderne leermiddelen die hierbij goed van pas komen. Deze ervaringen nemen wij mee in het ‘hybride’ schooljaar dat 2020-2021 gaat zijn. Een combinatie van verschillende vormen van onderwijs waardoor de ontwikkeling van de kinderen wel zo goed mogelijk door kan gaan. In voorkomende gevallen zullen we soms een dag tijd nodig hebben om over te schakelen naar de andere vorm van onderwijs. Je kunt erop vertrouwen dat wij onze uiterste inzet zullen leveren, maar ook wij kunnen geen ijzer met handen breken. We hopen dat hierbij we op jouw medewerking en begrip kunnen rekenen.  

Voor de kinderopvang blijven we extra pedagogisch medewerkers werven. Kinderen vanuit de opvang naar huis sturen of niet laten komen zou echt een allerlaatste noodmaatregel zijn en vinden we zeker niet wenselijk. Dit zou alleen ingezet kunnen worden als de veiligheid van kinderen in het geding is en gebeurt uiteraard alleen in afstemming met jullie als ouders.  

Als laatste willen wij je nogmaals vragen om de beslisboom  (https://www.blosse.nl/pg-25185-7-130774/pagina/corona.html)ter hand te nemen in het geval je kind klachten heeft, om aan de hand hiervan te kijken of je kind naar school of de opvang kan gaan. We willen je vragen de uitkomst hiervan te respecteren en hierover niet in discussie te gaan met de pedagogisch medewerker of leerkracht. Wij willen graag een veilige omgeving bieden aan onze kinderen en onze collega’s. Daarom hanteren we de beslisboom. Het allerliefste laten we natuurlijk alle kinderen toe op onze locaties, maar het is nu even niet anders. Wij zijn wel klaar met het virus, maar het virus is nog niet klaar met ons.  

corona virus corona virus