Uitleg over thuisquarantaine van kinderen en medewerkers in opvang en onderwijs

De regels rondom thuisquarantaine van kinderen zijn complex en lijken niet altijd logisch. We hebben de informatie van de GGD hieronder op een rijtje gezet. 

De regels zijn vanaf 29 oktober 2020 aangepast en opgenomen in het protocol kinderopvang vanuit de brancheorganisaties. In de regels wordt verschil gemaakt tussen de situatie waarin een huisgenoot positief getest is of wanneer een medewerker positief getest is. 

Thuisblijfregels kinderen wanneer een huisgenoot positief getest is

Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend.

Kinderen moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelf-isolatie (dat wil zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten).

Als strikte zelf-isolatie niet mogelijk is, moeten kinderen in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag.

Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelf-isolatie (zonder risicocontact met huisgenoten) is mogelijk, dan mogen alle overige huisgenoten (dus ook kinderen) na 10 dagen quarantaine weer naar buiten/opvang/school/werk mits ze geen klachten hebben ontwikkeld.

Thuisblijfregels kinderen wanneer een leerkracht of pedagogisch medewerker positief getest is

Wanneer een medewerker positief getest is, is het belangrijk om na te gaan of het kind een nauw of overig contact is. 

Kinderen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand zijn geweest van de besmette persoon zijn een nauw contact.

Voor een nauw contact geldt: het kind moet 10 dagen in thuisquarantaine, maar mag wel naar kinderopvang, BSO, school en sport. Als het kind klachten krijgt, dan blijft het kind direct thuis en kan het getest worden.

Kinderen die langer dan 15 minuten op meer dan 1,5 meter afstand zijn geweest van de besmette persoon zijn een overig contact.

Voor een overige contact geldt: het kind mag de dagelijkse activiteiten blijven doen. Wel moet de ouders van het kind 14 dagen extra alert zijn op klachten. Ook bij milde klachten blijft het kind thuis en kan het getest worden.

 

Het protocol versus de beslisboom

De protocollen vanuit de brancheorganisaties vormen de algemene richtlijn in de breedste zin van het woord. De beslisboom  (https://www.boink.info/beslisboom) voor het wel of niet brengen van kinderen naar de kinderopvang/school heeft als uitgangspunt gezondheidsklachten bij het kind. Denk daarbij aan een loopneus of hoesten. Als een huisgenoot gezondheidsklachten heeft en het kind is gezond, is de beslisboom 0 jaar – groep 8 niet van toepassing. Dit betekent echter niet direct dat een kind in dat geval naar de kinderopvang en/of school mag. De thuisblijfregels in de situatie dat een huisgenoot gezondheidsklachten heeft zijn nu dus duidelijk in het protocol opgenomen.

Alle informatie over thuisquarantaine is duidelijk beschreven op de website van de Rijksoverheid ”In thuisquarantaine door corona (thuisblijven)” (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona). 

coronavirus-4991979_1920 coronavirus-4991979_1920