Een schoolfruitkantine in de kleine pauze

Bedacht door de leerlingenraad

Beste ouders/verzorgers,

Woensdag 17 november starten wij met een schoolfruitkantine. Het is ons doel om meer gezond te leren eten en dat we meer fruit- en groentensoorten leren eten. Op maandag en dinsdag neemt iedereen zelf iets mee. Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen fruit van school. Het is handig als ze op die dag een bakje meenemen (liefst met de naam erop).

We maken een schoolkantine in de aula. Er is een rooster, zodat iedere klas weet wanneer ze iets kunnen halen bij de kantine. Er is ook een rooster voor groep 7 en 8 wanneer hun fruit gaan snijden voor de kleuters en groep 3. Dit zijn steeds 2 tot 4 kinderen. Groep 1,2 en 3 krijgen gesneden fruit. De anderen snijden in de klas.

We hebben er zin in!

Groeten van de leerlingenraad

schoolfuitlogo schoolfuitlogo