Basisonderwijs en buitenschoolse opvang gesloten in week 51

Alleen noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen van 20 t/m 24 december 2021

Op 14 december heeft het kabinet bekend gemaakt dat het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang in de week van 20 t/m 24 december gesloten is. Voor de kinderen start de kerstvakantie op maandag 20 december. De scholen van Blosse bieden in deze week geen afstandsonderwijs.  

De maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee het aantal verspreidingen van de omikronvariant terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft en thuis werkt. Het sluiten van scholen en buitenschoolse opvang draagt hieraan bij.

In deze week bieden we noodopvang aan voor kinderen van wie ten minste één ouder werkzaam is in een cruciale beroepsgroep. Wij doen echter wel een uitdrukkelijk beroep op jullie als ouders om de opvang van jullie kinderen zoveel als mogelijk zelf te organiseren. Zoals minister-president Rutte ook al aangaf in zijn toespraak is het van belang om de kinderen zoveel als mogelijk binnen het eigen gezin te houden. Alleen zo kunnen we de verspreiding van het virus vertragen. Als er een groot beroep wordt gedaan op de noodopvang schiet de sluiting van de scholen en bso z’n doel voorbij. Bovendien worden in de noodopvang groepen kinderen samengevoegd, waardoor er ook kans is op verspreiding van het virus.

Noodopvang na schooltijd in de bso is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met Blosse opvang en voor het aantal uren en op de dagen dat in het contract is afgesproken.

Noodopvang onder schooltijd wordt aangeboden door de school.

Aanmelden voor de noodopvang loopt via de locatie.

corona virus corona virus