Pijlerdag

Wat is er al veel!!

Hierbij een bericht om te laten weten.... dat er maandag voor de geïnteresseerden een lang document komt met inhoudelijk alle uitleg van wat er allemaal rond de pijlers is gelukt dit schooljaar 😉. Hieronder even kort puntsgewijs:

Afgelopen schooljaar had ik het voorrecht om een pijlerdag te mogen hebben op dinsdag. Door het team en de ouders (MR en Stichting) gedragen. Wat een mooi teken. 

De pijlerdag was ervoor om onze pijlers op Het Kleurenorkest meer te borgen en uit te werken.  Tot nu toe deden we dit er veel naast, maar het is fijn dit goed te kunnen omschrijven, zodat geborgd wordt, wat goed gaat. 

We zijn natuurlijk al lang geleden gestart als school met de pijlers: NLP, systemisch werk en oplossingsgericht werken. En met een onderwijsinhoudelijke pijler: natuurlijk leren.  Er was dus al heel veel. Maar wat is dat dan precies? En hoe behoud je dat, nu de school groeit en er steeds nieuwe collega’s bijkomen? Afgelopen jaar hebben we daarom meer producten gemaakt om de kennis, de vaardigheden en afspraken die er al zijn, te borgen. 

Zo konden we de mooie dingen als: opa&oma ochtend (dat bij systemisch werk hoort), tutorlezen en De Kleurenorkestdag weer oppakken. We hebben ook gekeken naar het handelen van de juffen en meesters vanuit het NLP. Wat doen we nou precies handig? Je kunt denken aan voorbeelden zoals: benoemen wat goed gaat, overtuigingen signaleren en ook weten waardoor iemand (of wij zelf) getriggerd wordt. En oplossend kijken doen we ook graag; wat werkt wel en hoe stel je oplossingsgerichte vragen? 

Om nieuwe en huidige collega’s zo effectief mogelijk op te leiden, had ik dit jaar de tijd om meerdere dingen uit te werken, zodat we ook het team effectief kunnen opleiden en begeleiden. 

Er is onder andere nu:

* een beleidsplan opleiden,

* er zijn meerdere GROEIwijzers,

* een KIJKwijzer,

* een stappenplan voor spelleing,

* een aanpak voor het vormgevenvan de thema’s met daarin de pijlers uitgewerkt 

* 2 filmpjes met leerlingen voor op de site, 

* Vaste studiedagen voor de pijlers en voor onderwijsinhoud, 

* NLP voor leerkrachten

* NLP avonden voor ouders

* Systemisch werk voor ouders, 

* we hebben een ”handleiding voor een doorgaande lijn gemaakt (b.v. m.b.t. presentaties),

* de portfolio’s verbeterd en uitgebreid naar peuters en groep 1

Alles wat gemaakt is, is met het doel dat de leerlingen zo goed mogelijk in hun vel zitten, dat ze hun beste versie worden, zichzelf kunnen zijn, in een ontspannen werkomgeving onderwijs krijgen en dus zoveel mogelijk leren op alle vlakken. 

Wat ik zelf ook heel leuk vind, is dat meerdere collega’s bij elkaar hebben gemodelleerd (kijken en nadoen in de klas van de ander) en dat met een goede kijkvraag en reflectie.  Wat een inspiratiebron om onderling te kijken waar een collega’s goed in is!  

We hebben ook collega’s van Blosse en erbuiten in school gehad. Regelmatig komen er mensen, die benieuwd zijn hoe de pijlers in het onderwijs plek kunnen krijgen. Het blijkt dat wij nog steeds de enige school in Nederland zijn met deze uitgangspunten. Daar zijn we trots op en we vinden het leuk als collega’s geïnteresseerd zijn. 

Wat ik zelf heel leuk vind op de laatste studiedag, is dat alle collega’s nu ook een portfolio hebben net als de leerlingen. En dat iedereen op eigen niveau door kan ontwikkelen en TROTS kan zijn op wat al wordt bereikt.  

Dank voor de kans, maandag de laatste pijlerdag en dan nagenieten in de vakantie. 

 

Lieve groet, juf Mariëlle 

 

Leerkracht gr 5/6, 7 en 8

Bovenbouwcoördinator 

NLP trainer voor leerkrachten en ouders 

Borger van de pijlers op Het Kleurenorkest

 

JPEG_20220708_165216_8798405301476734951 JPEG_20220708_165216_8798405301476734951